Elaborarea si confectionarea instalatiei mamografice pilot mobile pentru depistarea precoce a cancerului mamar pe teritotiul Republicii Moldova 

PROIECT
de Transfer Tehnologic nr. 175T

Direcţia strategică: Biomedicină, farmaceutică, menţinerea şi fortificarea sănătăţii; Nanotehnologii, inginerie industrială, produse şi materiale noi

Prioritatea: Fortificarea sănătăţii; Noi tehnologii industriale şi produse inginereşti.

Denumirea organizaţiei: Universitatea Tehnică a Moldovei.

Cofinanţator: M-INTER-FARMA S.A, Chişinău, Republica Moldova.

Directorul de proiect: Prof. univ., dr. hab. Dorogan Valerian

Proiectul dat constă în elaborarea, confecţionarea, testarea şi implementarea unui sistem mamografic mobil pentru depistarea preventivă a cancerului mamar cu acoperire naţională, pe caroseria unui automobil cu respectarea normelor NFRP-2000, cu un preţ de cost substanţial redus comparativ cu sistemele similare din străinătate.Caracteristicile relevante ale acestui sistem mobil sunt:

  • posibilitatea efectuării screeningului mamar in orice sat, comună, centru raional al Republicii Moldova;
  • accesul şi supravegherea populaţiei social vulnerabile, inclusiv persoanele în vârstă, care sunt mai mult predispuse la cancer;
  • posibilitatea de deplasare la domiciliu, cu efectuarea screeningului de urgență.

Obiectivele proiectului:

  • Confecţionarea şi testarea unui sistem mamografic mobil.
  • Dezvoltarea sistemului în vederea extinderii posibilităţilor funcţionale.

Rezultate obţinute în anul 2013:

  • Proiect tehnic.
  • Sistem mamografic pe baza caroseriei de tip furgon, montat pe şasiul automobilului IVECO Daily 35 C12.