Incubation Services 

Rezidenţii Incubatorului de Inovare „Politehnica” , în conformitate cu legislaţia în vigoare, beneficiază de:

 • În conformitate cu Legea pentru completarea unor acte legislative, şi anume în Codul fiscal nr.136-XIII din 24 aprilie 1997, în articolul 103 punctul (91), sunt scutite de TVA mărfurile şi serviciile, importate de către rezidenţii, cît şi mărfurile şi serviciile achiziţionate de către ei pe teritoriul Republicii Moldova.
 • În conformitate cu Legea pentru completarea unor acte legislative, şi anume în Articolul 28 al Legii cu privire la tariful vamal nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997, sunt scutite de tarif vamal mărfurile şi serviciile importate de către rezidenţi.
 • Finanţări, obţinute prin concurs în cadrul programelor de stat şi al proiectelor din sfera ştiinţei şi inovării, acordate inclusiv pentru crearea şi/sau dezvoltarea infrastructurii de inovare;
 • Donaţii, sponsorizări şi investiţii;
 • Condiţii avantajoase de locaţiune, folosire a infrastructurii şi a comunicaţiilor;
 • Scutiri sau reduceri de tarife;

Administratorul Incubatorului de Inovare „Politehnica” prestează următoarele servicii:

 • Oferă la preţuri reduse sau gratuit servicii de locaţiune,
 • de consultanţă, de marketing,de contabilitate,
 • de evaluare şi promovare a obiectelor de proprietate intelectuală,
 • servicii informaţionale şi juridice,
 • Atrage investiţii;
 • Caută şi oferă oportunităţi de inovare, facilitînd contactul rezidenţilor cu alte persoane fizice şi persoane juridice, inclusiv cu întreprinderi mici şi mijlocii,
 • alte servicii care facilitează activitatea rezidenţilor incubatorului;