Objectives 

Obiectivele fundamentale în funcţionarea Incubatorului sunt crearea condiţiilor favorabile pentru activitatea rezidenţilor în domeniul activităţii de inovare (indiferent de forma de proprietate), în scopul consolidării, sporirii competitivităţii şi adaptării acestora la condiţiile mediului economic prin fabricarea produselor si acordarea serviciilor inovaţionale, precum şi susţinerea lor prin intermediul acordării serviciilor de consultanţă, contabile, juridice, arendă a spaţiilor şi alte servicii în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.

Incubatorul „POLITEHNICA” are misiunea de a asigura:

 • dezvoltarea potenţialului ştiinţific, tehnologic şi economic;
 • atragerea agenţilor economici şi investiţiilor în cercetare şi învăţământ;
 • crearea condiţiilor pentru materializarea ideilor inovaţionale;
 • finanţarea proiectelor selectate în incubator în conformitate cu legislaţia în vigoare, precum şi în conformitate cu regulamentele interne ale Incubatorului;
 • accesul rezidenţilor la infrastructura de incubare;
 • supravegherea şi controlul operaţional şi strategic asupra activităţii rezidenţilor pentru realizarea scopurilor propuse;
 • suportul informaţional al rezidenţilor, atât prin prezentarea informaţiei privind piaţa, analizele de marketing, modalităţile de finanţare, etc., prin difuzarea informaţiei privitoare la rezidenţi cu utilizarea tuturor metodelor accesibile (Internet, mijloacele mass-media), cît şi prin participarea rezidenţilor la expoziţiile specializate;
 • suportul necesar în crearea şi lansarea companiilor inovative;
 • comercializarea rezultatelor cercetării şi inovării;
 • pregătirea calitativă a specialiştilor în domeniul ingineriei;
 • instruirea continuă a inginerilor.