How to become a resident 

  Rezident al Incubatorului de Inovare „Politehnica” poate fi persoană juridică sau persoană fizică, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, cu sediu permanent sau domiciliu în Republica Moldova, care practică, în bază de contract încheiat cu administratorul incubatorului (Universitatea Tehnică a Moldovei), activităţi de inovare şi de transfer tehnologic, de producere şi comercializare a mărfurilor (serviciilor) obţinute din aceste activităţi şi/sau de cercetare ştiinţifică aferentă lor.

Plasarea rezidenţilor în Incubator se efectuează în bază de concurs, în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova şi Regulamentul Incubatorului „POLITEHNICA”.

Statutul de rezident al incubatorului de inovare poate fi obţinut de persoane juridice sau persoane fizice care au certificatul înregistrării de stat a proiectului de inovare şi transfer tehnologic.

Rezidenţii Incubatorului „POLITEHNICA” trebuie:

  • să practice activităţi de inovare şi transfer tehnologic sau de cercetare ştiinţifică aferentă lor şi să dispună de un plan de afaceri de inovare pe un termen de 2-5 ani;
  • să practice numai activităţi, ce ţin de implementarea şi promovarea tehnologiilor avansate, know-how, de prestarea serviciilor în domeniul businessului de inovare, de producerea şi comercializarea mărfurilor şi serviciilor, obţinute în urma acestor activităţi;

şi beneficiază de:

  • scutirea de anumite plăţi în conformitate cu legile în vigoare ale Republicii Moldova;
  • scutirea sau reducerea de tarife, inclusiv la serviciile de incubare;
  • finanţări obţinute prin concurs în cadrul programelor de stat şi al proiectelor din sfera ştiinţei şi inovării, pentru crearea şi dezvoltarea infrastructurii de inovare;
  • donaţii, sponsorizări, investiţii şi dotări cu echipamente de la persoane fizice şi juridice de drept public sau privat şi din asistenţă financiară externă.

Termenul de activitate a rezidentului în cadrul Incubatorului de Inovare „Politehnica” nu poate depăşi 3 ani. După finisarea termenului de activitate în incubator, rezidentul se poate transfera la un parc ştiinţifico-tehnologic pentru continuarea activităţii.

Persoanele fizice şi cele juridice, care pretind la obţinerea statutului de rezident al incubatorului prezintă administratorului Incubatorului de Inovare „Politehnica” :

  • Cerere privind obţinerea statutului de rezident;
  • Proiectul de inovare şi transfer tehnologic (pe suport de hîrtie în două exemplare şi în formă electronică);
  • Business plan pe un termen de 5 ani, cu expunerea detaliată a ideii inovaţionale din cadrul proiectului de inovare.

Informaţii suplimentare pot fi accesate pe pagina web a Agenţiei de Inovare şi Transfer Tehnologic a Republicii Moldova www.aitt.md